Projecte educatiu

Trets d’identitat

El Projecte educatiu és el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius, també serveix per orientar l’activitat educativa dels centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn. A l’escola Miquel Utrillo, aquest curs 2013-14, estem actualitzant el nostre Projecte Educatiu. En línies generals, els nostres trets d’identitat principals són:

  • Que vetlla per l’educació integral de tot l’alumnat.
  • Compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat integral.
  • Que fomenta la cultura emprenedora .
  • Adaptada a la societat 2.0.
  • Que fomenta el progrés, l’esforç i la superació personal.
  • Que prioritza els valors de la democràcia, el civisme i la tolerància.