PUZZLE

Qui som?

El CEIP Miquel Utrillo és una escola pública de doble línia que pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que imparteix ensenyament infantil i primari.

Ens trobem a la vila de Sitges i fa més de 30 anys que vetllem per a l’educació integral dels i les alumnes.

Comptem amb un excel·lent equip docent que té molt clares les dues funcions prioritàries del centre envers els nostres alumnes:

  • Possibilitar un ensenyament de qualitat que propiciï l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat.
  • Educar en els valors de la pau, el civisme, la tolerància i la solidaritat.

Com a escola, som conscients que la nostra societat viu moments de canvis profunds i estem totalment convençuts que aquests canvis requereixen una transformació en el dia a dia de l’escola, és per això que, a part d’aconseguir uns bons resultats acadèmics, entre els nostres objectius, trobem:

  • Adaptar l’escola a la societat 2.0
  • Promoure la sostenibilitat integral de l’escola
  • Afavorir el creixement personal mitjançant els valors actuals: democràcia, civisme, esforç…

Ens definim com una escola pública, catalana, activa, laica i respectuosa amb la pluralitat.

Instal·lacions i equipament