Projecte Alumnes del dia

Cada matí,  dos alumnes diferents dels cursos de 5è i 6è  exerceixen d’Alumne del dia a l’escola. Fan tasques de servei i col·laboració amb el centre com donar la benvinguda, vetllar per l’ordre en els espais comuns o repartir circulars per les classes.

La participació de l’alumnat mitjançant aquest suposa un increment en la integració dels nens i nenes en la vida d’escola. Aquesta tasca que es realitza un cop al trimestre millora el coneixement del tots els qui formem part de l’escola i d’allò que està passant  mentre la resta d’alumnes són  a les aules i afavoreix la responsabilitat i autonomia de l’alumne/a.

Aquesta via de participació permet demanar un punt més de responsabilitat a l’alumne/a ja que les tasques que realitzen han de revertir positivament en el funcionament general del centre. En aquest mateix sentit, els nens i nenes tenen un major coneixement del desenvolupament d’una jornada d’escola.

 

 • Cal arribar d’hora a l’escola, al voltant de les 8.50h.
 • Qui entri a escola trobarà els Alumnes de dia abans que ningú, per tant, cal tenir l’actitud i el gest adequat a aquesta responsabilitat. L’educació i les bones maneres són molt importants.
 • Els Alumnes de dia han de vetllar sempre per tenir el seu espai endreçat.
 • Sempre han d’anar identificats.
 • En acabar un servei sempre han de demanar l’avaluació a les persones que en són responsables.
 • Dos aspectes bàsics en el treball dels Alumnes de dia són la responsabilitat i la col·laboració. Així doncs, l’educació i el respecte seran presents al llarg del dia, com han de ser presents sempre en la vida d’escola; en aquest cas, encara més que més, ja que l’Alumne de dia treballarà amb persones d’àmbits diferents en l’organització del centre.
 • En acabar la jornada, sempre s’ha de deixar el material en ordre, a punt per als propers Alumnes de dia.

Funcions de l’alumne de dia

Diàriament:

 • Donar la benvinguda a la resta d’alumnes i famílies.
 • Revisar els espais comuns dels passadissos i endreçar-los.
 • Acompanyar alumnes (que venen fora d’hora ) a les classes i/o anar-los a buscar.
 • Revisar si hi paper WC als banys.
 • Escollir la notícia del dia i penjar-la al suro.
 • Dijous, juntament amb el conserge, recollir les papereres  de les aules i abocar-les al contenidor blau gran. Portar el contenidor de paper del parvulari  al racó dels contenidors.
 • Dilluns passar per les aules i passadissos i revisar si falla algun llum.
 • Cal omplir la graella de tasques realitzades.
 • Cal estar receptius a altres tasques que puguin sorgir durant el matí.