Ambients

Els Ambients d’aprenentatge són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant.

Nosaltres fem ambients de lliure circulació des d’ I3 a 1r. 

Per què fem ambients?

Des de fa molt de temps, sabem que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc. A partir d’aquesta afirmació podem considerar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. Allò que el nen aprèn jugant es transfereix a altres situacions. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència.

Fer ambients és una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es

Principis metodològics

L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina…

Considerem important també l’organització de grups naturals, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda.

La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten el procés d’aprenentatge.

Fer reunions periòdiques per valorar el funcionament d’aquests ambients (pensem en afegir noves propostes, oferim materials nous, acordem criteris de funcionament, d’avaluació…)

Com ho fem?

Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció.

Utilitzar tota mena de materials: naturals, efímers, durs, tous, continus, discontinus…

Crear espais atractius i susceptibles d’aprenentatge.

L’activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que n’hi ha una sèrie de consignes bàsiques que cal seguir.

Els ambients van evolucionant i modificant-se a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats dels infants.

Voleu veure més imatges?