Ambients

Ambients

Què són els ambients  d’aprenentatge?

Des de fa molt de temps, està demostrat que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc. A partir d’aquesta afirmació podem considerar que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement. Està demostrat que allò que el nen aprèn a través d’un joc es transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència.
Així doncs, basant-nos en aquestes afirmacions, definim els ambients d’aprenentatge de la següent manera;
Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.
Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.
Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

Principis metodològics dels ambients

Alumne/a:

L’Infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina…
Considerem important també l’organització de grups naturals, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda.

Mestre/a:

La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores que faciliten el procés d’aprenentatge.
Fer reunions periòdiques per valorar el funcionament d’aquests ambients (pensem en afegir noves propostes, oferim materials nous, acordem criteris de funcionament, d’avaluació…)

Espais i materials

Donem molta importància als espais i a la seva organització. Creiem que tant l’espai com els materials són la principal estratègia d’intervenció.
Utilitzar tota mena de materials; naturals, efímers, durs, tous, continus, discontinus…
Crear espais atractius i susceptibles d’aprenentatge.

L’acció:

L’activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que n’hi ha una sèrie de consignes bàsiques que calen seguir.