#Aquiproubullying

L’assetjament escolar constitueix un fet que afecta greument la convivència en els centres educatius. Afecta directament els alumnes que el pateixen i els que el provoquen, però també els seus companys, tant a nivell personal, acadèmic com relacional.

El curs 2021-2023 l’escola engega un projecte per prevenir, aturar i treballar les conductes que puguin acabar produint casos d’assetjament escolar.

#aquiproubullying és un programa d’innovació  del Deparament d’Educació

La cultura del benestar

És important conèixer bé aquest fenomen i identificar les situacions d’assetjament per poder ajudar els alumnes i donar-los eines que els permetin gestionar millor els conflictes relacionals, de manera que, en cap cas, puguin ser vulnerables a patir-lo, permetre actuacions abusives o tenir conductes agressives o assetjadores.

Des de l’escola, en tot moment promovem actituds constructives i empàtiques per tal potenciar la  cultura del benestar.  

 

Festa de la Pau

Objectius

  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

Com ho fem?

Des  de la nostra escola vam iniciar la formació en el programa #AquíProuBullying el curs 2021-22, amb l’objectiu d’establir un protocol d’actuació, constituir unes comissions específiques de prevenció de l’assetjament, dissenyar una línia metodològica de centre per crear un bon clima escolar i sensiblitzar l’alumnat sobre la importància de l’educació socioemocional.

Aquest curs,  des d’I3 fins a 6è s’estan dissenyant activitats de provenció i sensibilització, que a llarg termini ens permetrà recollir fruits al durant tota l’etapa educativa.

A més, tenim un protocol clar d’actuació en cas de sospita de possible assetjament escolar.