Les TIC a l’educació infantil

Les TIC a l’educació infantil

No podem obviar que avui dia les tecnologies formen part de les nostres vides. És per això que dins de l’Educació infantil també se li dóna molta importància i des de ben menuts iniciem als infants a les noves tecnologies, se’n diu TIC que ve a ser: tecnologies de la informació i la comunicació.
Està considerara com un eix transversal del currículum i se situa a un nivell similar a les competències bàsiques tradicionals com la lectura, l’escriptura, el càlcul matemàtic i estan integrades en l’ensenyament.
La competència digital es desplega en totes les àrees del currículum (recordem que són: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges). Es poden concretar en diverses propostes d’activitat globalitzades que fem arribar als infants, vinculades a la seva vida quotidiana a l’escola. Per això les podem relacionar amb el desenvolupament de totes les capacitats:

  • Progressar en el coneixement i domini del cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats
  •  Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateix o mateixa i de les altres persones
  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

A L’Escola i durant aquest trimestre hem començat a treballar amb els alumnes de P-5, en grups reduits i els resultats estan sent molt positius, per això continuirem integrant la tecnología com a instrument que ens ajuda a millorar la nostra metodología.

Les-TIC-a-l’educació-infantil-Escola-Miguel-Utrillo-5

Les-TIC-a-l’educació-infantil-Escola-Miguel-Utrillo-1

Les-TIC-a-l’educació-infantil-Escola-Miguel-Utrillo-3