Joc simbòlic

P1040573 P1040575 P1080093

El joc simbòlic a l’educació infantil

Els nens/es, quan juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres, i donen sentit a allò que aprenen del seu entorn. 

El joc simbòlic és aquell mitjançant el qual l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. És un joc de simbolització que produeix plaer i satisfacció, alhora que facilita el desenvolupament del llenguatge, de la socialització, la comunicació… Els nens/es han d’assolir un rol, establir normes de joc, arribar a acords i compartir amb els altres, i es va fent més complex com més grans es van fent.

Els tallers engloben aspectes de plàstica, d’informàtica, d’experiments,  de treball a l’hort, etc. 

Els tallers engloben aspectes de plàstica, d’informàtica, d’experiments,  de treball a l’hort, etc.

Tanmateix, mitjançant el joc simbòlic, l’infant canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius; li serveix per liquidar conflictes, compensar necessitats no satisfetes, etc. Per als/les mestres és una gran eina d’observació i comprensió dels nens/es més petits, de les seves capacitats, mancances, necessitats, habilitats, caràcter, sociabilitat…

Donada la importància que té aquest joc a l’educació infantil, a la nostra escola disposem d’una Aula de joc simbòlic, amb materials i recursos molt diversos, on els nens/es gaudeixen moltíssim i se summergeixen en un món adult tal i com ells el coneixen i/o imaginen. Aquesta aula disposa dels següents racons:

Racó dels metgesRacó del supermercat Racó de la cuineta Racó de les nines Racó de les disfresses Racó de les titellesDefalt List Item 2Racó dels castells

L’aula es troba a la planta baixa de l’edifici de Primària, al costat de les classes de P5, i cada grup disposa d’una sessió setmanal perquè els nens/es gaudeixin d’aquesta estona de joc.

 

Racons