Classe de P4

Als 4 anys l’infant adquireix més independència, més domini sobre el seu cos i millora l’autocontrol, fet que li aporta més seguretat en si mateix. Les habilitats bàsiques de locomoció, desplaçament i equilibri progressen cap a un moviment més harmoniós i coordinat. Es desplaça cap endavant i cap enrere, puja i baixa escales alternant els dos peus, salta amb un peu, corre amb canvis de direcció i pot caminar sobre una línia recta.
Progressa en quant les habilitats en motricitat fina: punxar sobre línies, retalla amb tisores, pot copiar dibuixos simples, lletres, nombres… i simbolitzar gràficament la pròpia imatge.
Poden aparèixer diferents pors: a la foscor, a la soledat, a l’aigua, a les tempestes, als sorolls forts, als estranys, i personatges fantàstics… perquè encara no diferencia entre els fets objectius i la percepció subjectiva d’aquests fets. També és freqüent que parli molt amb ell mateix i que sovint s’adreci a una persona imaginària.
Cada vegada interacciona més amb d’altres infants i això l’ajuda en el seu progrés afectiu, social i intel·lectual.
Consolida l’aprenentatge de la majoria d’hàbits, el que fa que sigui més autònom, que es conegui millor i que es relacioni millor amb el seu entorn. És un moment en el qual demostra iniciativa i curiositat, fa moltes preguntes variades, es mostra imaginatiu, espontani i original. És important conversar i motivar-lo i jugar-hi amb ell/ella.
Aprecia molt ser elogiat/da pels seus esforços i pels seus èxits.