Qui som

Més de 30 anys de treball

L’Escola Miquel Utrillo és una escola pública de doble línea que pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que imparteix ensenyament Infantil i Primari.
Ens trobem a la vila de Sitges i fa més de 30 anys que vetllem per a l’educació integral dels i les alumnes.
Comptem amb un excel·lent equip docent que té molt clares les funcionss prioritàries de l’educació.

  • Possibilitar un ensenyament de qualitat que propiciï l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat.
  • Educar en els valors de la pau, el civisme, la tolerància i la solidaritat.

Som conscients que la nostra societat viu moments de canvis profunds i estem totalment convençuts que aquests canvis requereixen una transformació en el dia a dia de l’escola, és per això que, a part d’aconseguir uns bons resultats acadèmics i un alt nivel competencial, volem formar persones respectuoses amb elles mateixes, amb els altres i amb l’entorn, persones educades en els valors de la pau, el civisme, la tolerancia i la solidaritat.

 

On anem

 

  • Volem una escola activa on els alumnes es trobin sempre al centre de l’aprenentatge.
  • On cada Infant se senti respectat i aprengui a respectar als altres i també a l’entorn..
  • Una escola que realment promogui metodologies que facilitin l’adquisió de les competències per a la vida.
  • Una escola quepotenciï la personalització dels aprenentatges per per promure actituds proactives.
  • On l’organització i els espais s’adequiïn a les necessitats dels alumnes inoal revés.
  • Una escola que formi part d’una Comunitat Educativa implicada.
  • Una escola adaptada a les necessitats del segle XXI.

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics.