Qui som

Més de 45 anys educant

L’Escola Miquel Utrillo és una escola pública de doble línea que pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que imparteix ensenyament d’educació Infantil i Primària.
Ens trobem a la vila de Sitges i fa més de 45 anys que vetllem per a l’educació integral dels i les alumnes.
Comptem amb un excel·lent equip docent que té molt clares les funcions prioritàries de l’educació:

  • Possibilitar un ensenyament de qualitat que propiciï l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumnat.
  • Educar en els valors de la pau, el civisme, la tolerància i la solidaritat.
D'on venim

El nostre centre porta una trajectòria d’innovació  des de fa uns quants anys i quan parlem d’innovació ens referim a cercar mètodes, incorporar canvis per millorar, sempre referint-nos a l’àmbit dels aprenentatges, a l’organització i a l’impacte que aquesta innovació provoca en l’entorn.

La nostra  estratègia va ser  incorporar nous  i atractius projectes  que provoquessin sobretot replantejaments metodològics, i  motivessin als diferents actors educatius que havien d’impulsar i conviure amb el canvi. Alhora,  preteníem que aquests projectes  anessin  fent  l’escola més atractiva i més adient a l’entorn en el que ens trobàvem. Per tant, havíem de cuidar molt aquest impacte i la comunicació cap a l’entorn.

Un altre aspecte va ser la introducció de noves tecnologies com a eines per desenvolupar els propis projectes i fer més atractives i dinàmiques les propostes pedagògiques als alumnes i als mestres.

On anem
  • Volem una escola activa on els alumnes es trobin sempre al centre de l’aprenentatge.
  • On cada infant se senti respectat i aprengui a respectar als altres i també a l’entorn..
  • Una escola que realment promogui metodologies que facilitin l’adquisió de les competències per a la vida.
  • Una escola que potenciï la personalització dels aprenentatges per promoure actituds proactives.
  • On l’organització i els espais s’adequiïn a les necessitats dels alumnes i no al revés.
  • Una escola que formi part d’una Comunitat Educativa implicada.
  • Una escola adaptada a les necessitats del segle XXI.
Els nostres valors

Som conscients que la nostra societat viu moments de canvis profunds i estem totalment convençuts que aquests canvis requereixen una transformació en el dia a dia de l’escola. És per això que, a part d’aconseguir uns bons resultats acadèmics i un alt nivell competencial, volem formar persones respectuoses amb elles mateixes, amb els altres i amb l’entorn, persones educades en els valors de la pau, el civisme, la tolerancia i la solidaritat.

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que animi als nens i a les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics.