Com escola tenim molt clar en quin punt ens trobem i quin és el camí que ens queda per fer. Des de fa uns anys, ens vam adonar que el món de l’educació necessitava un canvi, necessitava regenerar-se, apropar-se a la realitat del món actual. Calia repensar l’escola i així ho  vam fer. És per això que en primer lloc, tot l’equip docent va acordar quines eren aquelles capacitats fonamentals que havien d’assolir els i les nostres alumnes en acabar l’etapa obligatòria amb nosaltres. Més enllà d’assolir uns objectius acadèmics (que no es poden deixar mai de banda), vam establir una sèrie de competències que crèiem que s’havien de potenciar des de l’escola; capacitats com saber treballar de manera col·laborativa, desenvolupar el pensament crític, adapatar-se als canvis o aprendre a gaudir d’allò que es fa. Aquestes i altres capacitats  han posat les bases del nostre renovat proje, investigant, compartint, ensenyant… de la mateixa manera, parcelar els aprenentatgescte educatiu. A l’escola Miquel Utrillo basem l’ aprenentatge treballant de manera globalitzada per mitjà tant d’ambients d’aprenentatge com de projectes interdisciplinars.

Tot i que ja hem avançat molt i, avui, podem dir que som una de les escoles públiques de Catalunya que més i millor a integrat la innovació pedagògica, estem convençuts que encara ens queda molt recorregut per fer, perquè el canvi ha de ser  constant.

Considerem que hi ha  tres factors clau que afavoreixen el canvi metodològic: La metodologia emprada, la tecnologia utilitzada i, finalment, l’adequació dels espais.  Són tres puntals indisociables que cal tenir sempre present de manera acurada.

LA METODOLOGIA EMPRADA:

El temps en què l’alumnat arribava a classe i es dedicava simplement a escoltar les explicacions del mestre o a seguir al peu de la lletra el que dèia el llibre de text s’ha acabat, està obsolet. Avui en dia, la ciència ens ha demostrat que els alumnes aprenen fent, fragmentar-los en assignatures aïllades no fomenta que aquests aprenentatges siguin reals, vivencials, descontextualitzats.

És per això que a l’escola treballem de manera gl   obalitzada. Els més petits de l’escola, de P3 a 1r, treballen mitjançant ambients de lliure circulació on se’ls garanteix infinitat de propostes que fomenten el seu desenvolupament i on es potencia que escullin el seu propi camí d’adquisició de coneixement.

A primària, a l’escola es treballa per projectes que s’adapten a les necessitats, gustos i potencialitats dels alumnes. Alguns projectes són proposats pels propis alumnes i d’altres estan dissenyats pels mestres que fan de guia. Perquè el paper del mestre al segle XXI ha de ser fer de guia, d’acompanyant de l’alumne/a en el seu procés de desenvolupament educatiu.

A les aules de 5è i 6è, treballem amb els dos grups del nivell junts; és a dir, tenim una sola aula amb 50 alumnes i tres mestres de manera permanent. En conseqüència, la càrrega de classe magistral ha quedat relegada a moments molt puntuals per donar pas a la potenciació del treball cooperatiu. Basem l’aprenentatge en Projectes Guiats amb una durada aproximada d’un mes. A cada projecte, els alumnes tenen un repte a aconseguir (el disseny d’una campanya publicitària, l’enregistrament d’un vídeo, la creació d’un programa de ràdio …) i per aconseguir-ho, han de completar diferents tasques (algunes individuals i altres en grups de 4 alumnes) que impliquen l’adquisició de diferents competències. No tenim assignatures ni horari fix, cada alumne posseeix una Tablet i, permanentment, fem servir tot l’entorn de G-suite for Education.

LA TECNOLOGIA UTILITZADA:

Si vivim al segle XXI, no podem donar l’esquena a la tecnologia. Les feines han canviat (i més que canviaran), les comunicacions entre les persones també, i les fonts de coneixement han augmentat de manera exponencial. Si el 90% de les persones disposen d’un dispositiu mòbil per estar connectats al món, per què hauríem de negar aquesta possibilitat als alumnes?

Com ja hem dit, a l’escola, des de fa anys apostem per les noves tecnologies. Tenim totes les aules digitalitzades, disposem d’un gran banc de tabletsper als més petits i un projecte d’1×1 de tablets a partir de 4t de primària (cada alumne el seu propi dispositiu). A més, des de fa dos anys hem adquirit una impressora 3D i robots educatius que anem integrant a les aules de manera gradual. Utilitzem tots els serveis de la plataforma de Google G-Suite for education que ens facilita la gestió i comunicació de coneixement.

L’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS:

La tercera peça fonamental per a facilitar el canvi metodològic és l’adequació dels espais. Si bé és la que ens està costant més, pensem que cal dedicar esforços en aquest sentit. Les classes tancades entre quatre parets han deixat de tenir sentit i ara, passejant per l’escola, no és difícil trobar grups d’alumnes ajeguts als passadissos, a la sala de mestres, en sales desocupades o fins i tot al pati, treballant aspectes concrets relacionats amb els seu projecte. Si el que volem és potenciar el treball en grup de manera flexible, tenir el mobiliari adequat és un factor molt important.  

A dia d’avui, hem aconseguit adequar els espais de P3 a 1r amb mobiliari d’estil nòrdic i càlid seguint un model  que afavoreix el treball mitjançant ambients.

A las segona planta però, on es troben les aules de 2n a 6è volem donar un aire més fresc, més lluminós i més diafan. La metodologia de treball és diferent i les necessitats en quant a mobiliari també ho són.

Els cursos de 5è i 6è de primària ja disposen del mobiliari adequat. És en aquests cursos on treballem amb classes de 50 alumnes i 3 mestres de manera permanent. Però el que ara volem, és reformar els espais de 2n, 3r i 4t.