El departament és coneixedor que en els últims cinc anys a Catalunya s’han dut a terme moltes experiències al territori i s’ha treballat intensament per assolir la millora de la qualitat dels serveis oferts a l’alumnat i a les seves famílies. Hi ha centres com el nostre que hem canviat les metodologies d’aula, l’organització escolar i que estem generant noves oportunitats.
d’aprenentatges per això que el departament d’Educació de la Generalitat ha obert una convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius per promoure i certificar els projectes impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema.
La nostra Escola ha participat en aquesta convocatòria on es demanava una memòria del projecte i especialment es requeria que les experiències educatives de l’Escola tinguessin un impacte positiu en l’alumnat i l’Escola.
Estem molt satisfets d’haver superat aquesta fase i desitgem poder-vos comunicar breument que disposem del segell d’Escola Innovadora reconegut pel departament d’Ensenyament!!!!