Results preinscrición

Curs Places
P-3 61
P-4 1
P-5 1
Primer 1
Segon 3
Tercer 0
Quart 0
Cinquè 4
Sisè 3

 

[boxlink url=”http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/informacio_general/”]Informació general[/boxlink]