El passat 21 de novembre a l’Escola Miquel Utrillo es va celebrar la primera reunió de Consell Escolar d’aquest curs 2019-2020. El Consell Escolar és l’òrgan on representants de mestres, de pares i de l’Ajuntament posen en comú idees, accions i projectes per tal que l’escola segueixi evolucionant i millorant. D’aquesta manera, s’involucra tota la comunitat educativa en el creixement en el creixement individual i col·lectiu de l’alumnat. 

En aquesta reunió es va presentar el nou equip directiu, que provisionalment estarà al capdavant del centre durant el curs 2019-2020, ja que aquest any es durà a terme tot el procés de selecció per presentar un nou projecte de quatre anys de duració. 

També es va aprovar la memòria del curs anterior i la Programació General anual així com les diferents sortides i activitats programades per aquest 2019-20.

Des de l’Ajuntament es van exposar les properes millores que es farien al centre en un futur proper i es van posar sobre la taula les necessitats del centre més urgents per seguir adaptant  l’escola als nous aires educatius impulsats fa ja uns quants anys. 

Aquest tipus de reunions esdevenen claus per un bon funcionament del centre, per una bona canalització i compartició de la informació i perquè tots els agents implicats en l’escola tinguin la seva veu i el seu vot.