Som escola “FAIG”

El programa FAIG és un programa d’innovació del Departament d’Educació i el CESIRE (Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa), que té la finalitat de proporcionar l’acompanyament, la formació pedagògica i la capacitació tecnològica necessàries per consolidar l’aprenentatge per projectes com a línia pedagògica dels centres educatius. 

Se centra en tres eixos:

  • L’aprenentatge Basat en Projectes
  • Els desafiaments del món actual
  • La filosofia “Maker

150 centres de tot Catalunya

La nostra escola, juntament amb 15 centres de Primària i 15 de secundària, va ser escollida  per formar part d’aquest gran projecte com a escola PILOT.  Durant el curs 22-23 ens estem formant com a equip motor i com a guies per poder exportar el projecte a les altres escoles que s’afegiran al FAIG durant els dos propers cursos.

Per poder ser centre referent FAIG cal que l’escola tingui un equip directiu i una plantilla estables; ha de tenir un projecte educatiu que prioritzi la vinculació amb les famílies i que estigui implicat en l’entorn comunitari; ha d’apostar per la innovació pedagògica i la transformació del model educatiu; ha de ser digitalment competent en tots els àmbits (docent, alumnat, gestió i famílies); i disposar d’aules o espais amb condicions adequades per encabir una “aula maker” amb tot l’equipament tecnològic específic amb el que es dotarà el centre.

Aquest equipament tecnològic consta de: talladora làser, plòter de tall, brodadora digital, impressores i escàner 3D, dotacions de robòtica i dotacions de producció audiovisual.

Fem xarxa

Durant el curs 22-23, el nostre equip motor ha rebut una formació intensiva per part de tècniques del CESIRE en metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), que de mica en mica va introduint aspectes de la metodologia “maker”. Aquest mateix equip motor comparteix trobades amb altres equips d’escoles d’arreu de Catalunya per rebre assessorament i acompanyament per part de tècnics del FabLab Barcelona i de docents de les escoles High Tech High de San Diego (California).

Què implica ser un centre FAIG?

  • Compromís en la reflexió i formació pedagògica en claustre.
  • Desenvolupar, implementar, avaluar i documentar diferents projectes FAIG.
  • Formació de guies que puguin acompanyar altres centres.
  • Participació d’una xarxa de centres de Primària i Secundària. 
  • Habilitar un espai adequat per col·locar-hi l’equipament per a la fabricació digital. 
  • Obrir el FaigLab a tota la Comunitat Educativa i a la resta de l’entorn. 
PER QUÈ AQUEST PROJECTE?

Perquè el món ha canviat i cal que les escoles apostin per projectes innovadors que s’adequïn a les necessitats del segle XXI. Perquè cada infant ha de desenvolupar les seves potencialitats i els seus talents trobant el sentit del seu desenvolupament. 

PER A QUÈ AQUEST PROJECTE?

Per a impulsar l’aprenentatge amb sentit que connecti amb la vida dels infants i que siguin capaços d’actuar i donar resposta a problemes del món real. Perquè els alumnes esdevinguin persones crítiques, responsables i transformadores del seu entorn; i que siguin capaços derespondre als desafiaments globals amb solucions creatives.

a8029088@xtec.cat |  938 943 546
Copyright © 2024Escola Miquel Utrillo