Som escola pilot “FAIG”

Des d’aquest curs 22-23 l’escola Miquel Utrillo forma part del pilotatge del projecte FAIG, un projecte d’innovació educativa liderada i impulsada pel CESIRE (Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa), que té com a objectiu principal desenvolupar “experiències d’aprenentatge amb sentit” incloent la “metodologia maker” a les escoles del territori.

15 escoles de tot Catalunya

La nostra escola ha estat escollida entre més de 150 escoles que es van presentar per formar part d’aquest gran projecte. Només 15 centres de primària i 15 de secundària formem part d’aquest any zero de pilotatge. Durant aquest curs ens estem formant com a equip motor i com a guies per poder exportar el projecte a les altres escoles que es vulguin sumar al FAIG

Per poder ser centre referent FAIG cal que l’escola tingui un equip directiu i una plantilla estables; ha de tenir un projecte educatiu que prioritzi la vinculació amb les famílies i que estigui implicat en l’entorn comunitari; ha d’apostar per la innovació pedagògica i la transformació del model educatiu; ha de ser digitalment competent en tots els àmbits (docent, alumnat, gestió i famílies); i disposar d’aules o espais amb condicions adequades per encabir una “aula maker” amb tot l’equipament tecnològic específic amb el que es dotarà el centre.

Aquest equipament tecnològic consta de: talladora làser, plòter de tall, brodadora digital, impressores i escàner 3D, dotacions de robòtica i dotacions de producció audiovisual.

Fem xarxa

Actualment el nostre equip motor està rebent una formació intensiva per part de tècniques del CESIRE en metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), que de mica en mica va introduint aspectes de la metodologia “maker”. Aquest mateix equip motor comparteix trobades amb altres equips d’escoles d’arreu de Catalunya per rebre assessorament i acompanyament per part de tècnics del FabLab Barcelona i de docents de les escoles High Tech High de San Diego (California).

Si el curs 2021-2022 va ser un curs de formació del professorat, el 2022-2023 bla bla: 

-comissions de convivència

Si el curs 2021-2022 va ser un curs de formació del professorat, el 2022-2023 bla bla: 

-comissions de convivència

a8029088@xtec.cat |  938 943 546
Copyright © 2023Escola Miquel Utrillo