Treball basat en seqüències didàctiques

El curs 2016-17, a l’escola vam engegar un nou projecte amb uns resultats molt exitosos.
A cinquè i a sisè treballem per mitjà de seqüències didàctiques. Els dos grups (A i B) d’un mateix nivell treballen en la majoria de l’horari de manera conjunta. És a dir, tenim una sola aula amb 50 alumnes i tres mestres. En conseqüència, la càrrega de classe magistral ha quedat relegada a moments molt puntuals per donar pas a la potenciació del treball cooperatiu. Basem l’aprenentatge en Projectes Guiats amb una durada aproximada d’un mes. A cada projecte, els alumnes tenen un repte a aconseguir (el disseny d’una campanya publicitària, l’enregistrament d’un vídeo, la creació d’un programa de ràdio …) i per aconseguir-ho, els nens i les nenes han de completar diferents tasques (algunes individuals i altres en grups de 4 alumnes) que impliquen l’adquisició de diferents competències.
No tenim assignatures ni horari fix, cada alumne posseeix una Tablet i, permanentment, fem servir tot l’entorn de G-suite for Education (l’entorn educatiu de Google).