Treball per projectes

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si el nostre objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model ha de ser autèntic, no fragmentat i global.
Es per això que la càrrega dels Projectes transversals en l’Educació Primària és cada cop major fins el punt que esdevindrà la metodologia principal de la nostra escola.
El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades com sempre s’ha fet a l’escola tradicional.