CICLE DELS GRANS

Alumnes de 5è i 6è de Primària

Els més grans de l’escola consoliden tots aquells aprenentatges per poder ser persones competents en la seva vida quotidiana i puguin afrontar el futur amb garanties d’èxit.

Les seqüències didàctiques

Les seqüències didàctiques són projectes guiats per l’equip de mestres que es basen en l’assoliment d’un repte concret. Aquests reptes es proposen als alumnes a  partir dels seus interessos i, per aconseguir-los, els nens i les nenes han d’anar aconseguint petits objectius de forma col·laborativa. Les seqüències didàctiques tenen com a objecteiu principal  assolir les diferents competències de manera transversal i multidisciplinar. A més, fomenten sempre el treball cooperatiu.

Si caminem sols anem més ràpid, si caminem junts arribem més lluny.

50 x 3

La docència compartida a les aules cooperatives permet arribar a tot l’alumnat d’una manera més individualitzada i propera. Facilita la personalització dels aprenentatges i permet tenir una visió més àmplia a l’hora de tutoritzar els infants.   

Als cursos dels grans, les classes són de 50 alumnes amb 3 mestres que es troben permanentment dins l’aula. 

1×1 en ipads

Per aconseguir millorar els processos d’aprenenetage, l’atenció a la diversitat i la motivació de l’alumnat,  des de fa anys a l’escola cada alumne/a disposa del seu ipad.

L’ipad és  una eina molt potent i versàtil que ens permet apropar-nos al món real i ens ajuda a complementar i a enriquir els aprenentatges que s’adquireixen cada dia.

Tallers d’aprenentatge

Un cop a la setmana, realitzem tallers manipulatius que ens connecten amb el món. 

Ens separem en grups d’aproximadament 12 persones i durant diverses sessions fem un taller concret. Els tallers d’aquest curs són de Ràdio, televisió i MicroBit a cinquè; i de ràdio, televió i maker a sisè. 

Música i comunitat

En el Projecte de Música i Comunitat les nenes i els nens tenen l’oportunitat d’aprendre a tocar instruments que normalment no trobem a les escoles, amb mestres especialitzats, entenent la importància de treballar en equip, d’escoltar-se i d’estar atents al so dels altres, per aconseguir un resultat final, sonar com una banda de música.

Clubs de lectura

Els clubs de lectura busquen incentivar i motivar a l’alumnat en el gust per llegir, permetent-los triar el llibre i la seva temàtica i facilitant l’agrupament segons els seus interessos. Un cop realitzats els grups, els alumnes es troben  durant diferents sessions per llegir i fer activitats relacionades amb la lectura que estan duent a terme.

A més comptem amb la col·laboració de la biblioteca municipal, que ens assessora, ens cedeix exemplars i dirigeix un dels clubs.