La nostra història

Una escola arrelada al barri

L’escola Miquel Utrillo va néixer en el moment que una altra escola del poble es va massificar i no va poder assumir el gran volum d’alumnat. Aleshores, es va construir una nova escola al barri del Poble Sec, la nostra escola, que va passar a anomenar-se Escola Miquel Utrillo, molt arrelada des de seus inicis al barri.

La nostra escola es va inaugurar l’11 de gener de 1976. Aquell any disposava d’una aula d’idiomes, un laboratori de ciències naturals, un laboratori de física i química, una aula de tecnologia…

Aquell primer any, només van pujar amb il·lusió els nois i noies de 6è, 7è i 8è d’EGB. Estrenaven nova escola amb gran entusiasme . Durant la dècada dels 80 l’escola estava ja complerta amb tots els cursos d’EGB. Més endavant, es va construir l’edifici del parvulari, que acolliria nens i nenes de 4 i 5 anys. A la dècada dels 90, amb la darrera reforma educativa, l’escola va deixar d’impartir ensenyament als alumnes de 13 i 14 anys, és a dir, 7è i 8è d’EGB, que van  passar a cursar estudis d’ESO a l’institut. Aquesta circumstància va fer que quedessin aules lliures i es va aprofitar per cedir-les als alumnes de batxillerat de l’Institut durant uns anys. En aquell moment ja s’havia desmuntat el laboratori i s’hi havia fet un petit teatre, on ara hi ha l’aula de música. Mes endavant l’ajuntament de Sitges ens va instal·lar una sala d’informàtica… i poc a poc vam anar passant de pissarres de guix a pissarres digitals…

Ara totes les aules han canviat moltíssim, s’han adaptat a les necessitats de la nostra societat. Totes estan equipades amb Pissarres Digitals Interactives i tot el mobilari s’ha renovat. Aquesta renovació dels espais així com una metodologia innovadora ha provocat que l’escola Miquel Utrillo sigui una de les escoles més modernes de Catalunya.

Al llarg d’aquests anys han passat per l’escola més de 3000 nens i nenes. També han passat més d’un centenar de mestres, uns més joves que d’altres, uns una mica més divertits i altres més seriosos. Però tots, uns professionals il·lusionats amb la seva feina.

Des de la seva inauguració han crescut junts, amb molta il·lusió i alegria, moltes generacions de nens i nenes que ara potser porten els seus fills a l’Utrillo.

I hem omplert les aules de llapis, de llibres, de somriures, de pintures, de converses, de dibuixos, de lletres, de jocs i joguines… i de tantes altres coses!

Hem crescut molt: 45 anys de vida!