La nostra història

Una escola arrelada al barri

L’escola Miquel Utrillo va néixer en el moment que l’escola Esteve Barrachina es va massificar i no va poder assumir el gran volum d’alumnat. Aleshores, es va construir una nova escola al barri del Poble Sec, la nostra escola, que va passar a anomenar-se Escola Miquel Utrillo, molt arrelada des de seus inicis al barri.

La nostra escola es va inaugurar l’any 1976. Aquell any disposava d’una aula d’idiomes, un laboratori de ciències naturals, un laboratori de física i química, una aula de tecnologia…

Aquell primer any, només van pujar amb il·lusió els nois i noies de 6è, 7è i 8è d’EGB. Estrenaven nova escola amb gran entusiasme . Durant la dècada dels 80 l’escola estava ja complerta amb tots els cursos d’EGB. Més endavant, es va construir l’edifici del parvulari, que acolliria nens i nenes de 4 i 5 anys. A la dècada dels 90, amb la darrera reforma educativa, l’escola deixa d’impartir ensenyament als alumnes de 13 i 14 anys, és a dir, 7è i 8è d’EGB, que passen a cursar estudis d’ESO a l’institut. Aquesta circumstància fa que quedin aules lliures que s’aprofiten per cedir-les als alumnes de batxillerat de l’Institut durant uns anys. En aquell moment ja s’havia desmuntar el laboratori i s’hi havia fet un petit teatre, on ara hi ha l’aula de música. Mes endavant l’ajuntament de Sitges ens va instal·lar una sala d’informàtica… i poc a poc vam anar passant de pissarres de guix a pissarres digitals…

Ara totes les aules ja disposen d’una pissarra digital interactiva connectada a Internet.

Al llarg d’aquests anys han passat per l’escola més de 2000 nens i nenes. També han passat més d’un centenar de mestres, uns més joves que d’altres, uns una mica més divertits i altres més seriosos. Però tots, uns professionals il·lusionats amb la seva feina.

Des de la seva inauguració han crescut junts, amb molta il·lusió i alegria, moltes generacions de nens i nens que ara potser porten els seus fills a l’Utrillo.

I hem omplert les aules de llapis, de llibres, de somriures, de pintures, de converses, de dibuixos, de lletres, de jocs i joguines… i de tantes altres coses!

Hem crescut molt: 38 anys de vida!