Equip directiu

Anna Peñarroya
Secretaria

Pau Canut
Cap d’Estudis

Olga Vilaseca
Direcció