Equip directiu

Enric Canalda
Cap d’estudis

Pau Canut
Direcció

Marc Bussom
Secretari