Equip directiu

Anna Peñarroya

Secretaria

Pau Canut

Cap d’Estudis

Olga Vilaseca

Direcció