Equip directiu

Enric Canalda
Cap d’estudis

Jessica Solé
Secretària

Pau Canut
Director