Projectes transversals

A primària fem projectes transversals que ens permeten treballar de manera globalitzada a partir dels interessos del propi alumnat.

Per què fem projectes?

La ciència ens ha demostrat que les persones aprenem fent, investigant, compartint i ensenyant en un context real i vivencial. És per això que a primària, a l’escola treballem per projectes que s’adapten a les necessitats, gustos i potencialitats de l’alumnat. Alguns projectes són proposats pels propis alumnes, i d’altres estan dissenyats pels mestres que fan de guia i acompanyen l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.

A partir d’una temàtica concreta, un dubte o alguna curiositat que pugui despertar l’interès dels nens i nenes de la classe, es fan una sèrie d’investigacions i aprenentatges relacionats amb la temàtica escollida. Aquests aprenentatges ajudaran a l’alumnat a desenvolupar diferents competències: lingüística, matemàtica, artística, coneixement de l’entorn…

Els projectes transversals ens permeten aprendre de manera globalitzada (diferents àmbits) i contextualitzada en el món real.