Classe de P5

A P5, englobem els objectius del curs dins de tres grans eixos

1. La Descoberta d’un mateix i dels altres.

Aquesta àrea es dirigeix a impulsar l’autoconcepte i l’autoestima, la formació socioemocional, el moviment i l’autonomia. No es pot descobrir un mateix sense la descoberta de l’altre per desenvolupar-se integralment. Per això, cal promoure les relacions i l’exploració del jo i dels altres, descobrint i desenvolupant possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió, d’afectivitat, de relació i regulació, referides al moviment, a les emocions i als sentiments, i als hàbits.
El cos i el joc són imprescindibles per integrar espontàniament l’acció amb les emocions i el pensament, afavorint el desenvolupament personal i social.

2. La Descoberta de l’entorn.

Aquesta àrea permet que els nens/es elaborin explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen o els preocupen en cada moment, alhora que es van formant com a persones amb capacitat d’aprendre i d’emprendre nous reptes. Els infants aprenen a quantificar, mesurar, localitzar, predir, comprovar, generalitzar… Per això, s’ofereixen experiències riques i que impulsin aquestes capacitats, oferint materials, recursos i estratègies que ajudin a través dels llenguatges a connectar i fer conscients les experiències viscudes.

3. Comunicació i llenguatges.

Els nens/es experimenten els diferents usos i funcions dels llenguatges, i desenvolupen tant el llenguatge verbal com el no verbal. És imprescindible potenciar una comunicació intensa, fluïda i agradable entre l’infant i els/les mestres, així com entre els mateixos infants.
La llengua oral és un instrument d’aprenentatge, representació, comunicació i de gaudi. Les situacions de comunicació real en què intervenen la lectura i l’escriptura són les més idònies per a aquest aprenentatge. Així aprenen a escriure i llegir paraules, frases, petits textos, partint de situacions significatives per a ells/es.
Els llenguatges plàstic, musical, corporal i matemàtic faciliten que els infants desenvolupin les seves possibilitats d’expressió.