Escola Miquel Utrillo - psicomotricitat P1080078

Psicomotricitat

Una tarda a la setmana, els alumnes de l’etapa d’Infantil realitzen tallers intergrupals. L’activitat consisteix en barrejar els alumnes dels dos grups de cada nivell i fer 3 grups que, durant tot el curs,  participaran cada setmana en un taller diferent. Això permet que tots els alumnes treballin el mateix, però en grups barrejats i reduïts

La  psicomotricitat és un dels aspectes més importants en el desenvolupament dels nens i nenes ja que els ajuda molt a millorar la seva autonomia i  el desenvolupament harmònic de la seva personalitat..

A l’escola,  l’alumnat de P3, P4 i P5 realitzem sessions de psicomotricitat al gimnàs. Utilitzem mitjons antilliscans per tal de córrer i saltar sense tenir por de caure.  Es proposa uns espais i materials  que els  permetin actuar  de forma lliure i així potenciar la seva creativitat. D’altra banda, fem activitats organitzades per treballar diferents aptectes com la lateralitat, la consciència corporal i l’ orientació espacial…

En finalitzar la sessió  recullen els materials de manera col·lectiva  i es fa una relaxació que els permet un retorn a l’aula tranquil. 

Els alumnes de l’escola Miquel Utrillo esperen impacients  el dia de psicomotricitat, els encanta!

Racons