Tallers

color blau P1080203

Els tallers a l’educació infantil

Una tarda a la setmana, els alumnes de l’etapa d’Infantil realitzen tallers intergrupals. L’activitat consisteix en barrejar els alumnes dels dos grups de cada nivell i fer 3 grups que, durant tot el curs,  participaran cada setmana en un taller diferent. Això permet que tots els alumnes treballin el mateix, però en grups barrejats i reduïts

En acabar l’activitat i quan tornen a la seva aula es comenta a nivell oral amb la tutora com els hi anat l’activitat: què han fet o què han treballat,  si els hi ha agradat…

Els tallers engloben aspectes de plàstica, d’informàtica, d’experiments,  de treball a l’hort, etc. 

Els tallers engloben aspectes de plàstica, d’informàtica, d’experiments,  de treball a l’hort, etc.

L’objectiu principal dels tallers a l’educació infantil és que els els alumnes es relacionin entre ells (tant amb el seu grup com el de l’altra classe). Han d’aprendre a treballar junts i interelacionar-se i també s’intenta potenciar que siguin més autònoms, treballant activitats que es faran en espais dierents de l’aula ordinària i amb mestres diferents al tutor/a del grup.

Psicomotricitat