La nostra línia pedagògica

El Projecte educatiu és el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius, també serveix per orientar l’activitat educativa dels centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn. A l’escola Miquel Utrillo, aquest curs 2013-14, estem actualitzant el nostre Projecte Educatiu. En línies generals, els nostres trets d’identitat principals són:

  • Que vetlla per l’educació integral de tot l’alumnat.
  • Que vetlla per l’educació integral de tot l’alumnat.
  • Que fomenta la cultura emprenedora
  • Adaptada a la societat 2.0.
  • Que fomenta el progrés, l’esforç i la superació personal.
  • Que prioritza els valors de la democràcia, el civisme i la tolerància.

El treball globalitzat

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si el nostre objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres, el model ha de ser autèntic, no fragmentat i global.

És per això que intentem no parcelar els coneixements que els alumnes adquireixen en la seva estada a l’escola.

El treball per projectes és l’eix metodològic central a la nostra escola. A més, els alumnes d’Infantil treballen mitjançant ambients d’aprenentatge.

Escola 3.0

Com escola, estem molt convençuts que les Noves Tecnologies han de jugar un paper important en el món de l’Educació i és per això que, fruit de la reflexió constant, portem anys fent-hi una aposta clara. Actualment, tenim totes les aules del centre equipades amb Pissarres Digitals Interactives i disposem d’un estudi de Ràdio propi des d’on emetem programes i notícies amb la col·laboració de Ràdio Maricel. A més, els alumnes utilitzen tauletes digitals per enriquir el seu aprenentatge. Concretament, disposem d’un banc de tauletes per als alumnes de P3 a P5 i un altre pels alumnes de 1r a 3r. Quan els alumnes comencen 4t de Primària, adquireixen la seva pròpia tauleta que utilitzen en els cursos de 4t, 5è i 6è.

També disposem de robots educatius pensats per iniciar l’alumnat en el món de la robòtica i una impressora 3D que ens ajuda a dissenyar figures realment interessants.

Per vehicular l’aprenentatge dels alumnes utilitzem tot l’entorn G-Suite que és la plataforma de Google per a educació.

Formem part de les xarxes pel canvi

D’un temps ençà, l’educació s’ha posicionat a primera línia mediàtica gràcies a diferents moviments de renovació pedagògica. Aquesta sacsejada era totalment necessària i l’Escola Miquel Utrillo no ha dubtat mai a sumar-s’hi. A grans trets, moltes escoles han pres consciència que els temps han canviat i que alguns models d’ensenyament han quedat totalment obsolets. Cal repensar el Propòsit de l’Educació per a què tots els infants trobin un entorn de qualitat amb experiències d’aprenentatge gratificants i adaptades a les necessitats del segle XXI.

Com a escola participem activament en la Xarxa d’Escola Nova 21 i també de la Xarxa d’Escoles Inquietes del Garraf que està formada per un grup d’escoles públiques de la nostra comarca que entén que vivim un moment de necessitat de canvi educatiu i que cal sumar esforços i compartir experiències entre elles per propiciar aquest canvi.