INFORMACIÓ PER A FAMILIES

En relació a la notícia apareguda a l’ECO de Sitges amb data 7 de novembre de 2014, l’escola vol remarcar que:
Com en tots els edificis públics, periòdicament  l’Ajuntament realitza revisions rutinàries a diversos punts de la xarxa d’aigua de l’escola. Divendres 17 d’octubre  es va fer una d’aquestes revisions.

Tots els  circuits d’aigua utilitzats a l’escola estaven  en perfecte estat.  Es va detectar però, un petit focus de legionel·la en un circuit  que ni alumnes ni mestres utilitzen. 

El dilluns 20 d’Octubre, Sanitat va fer la desinfecció corresponent a la zona afectada i el problema va quedar totalment solucionat.