La classe de cinquè

El cicle Superior és l’enllaç del final d’una etapa educativa amb l’inici d’una altra. En aquest cicle, es consoliden els aprenentatges treballats al llarg de la primària i al mateix temps s’ofereixen les eines necessàries per afrontar amb èxit l’Educació Secundària. A partir de 5è, els exàmens prenen una especial importància però també l’ús i domini de les tecnologies de la Informació i la Comunicació. És a partir de 5è on els alumnes utilitzen ordinadors i tablets diàriament per a les seves classes. A més, el curs de 5è és especialment engrescador ja que els alumnes realitzen l’assignatura d’EMPRENEDORIA on han de posar en marxa una cooperativa real (pensar, elaborar i vendre un producte determinat)