La classe de sisè

Sisè és un curs especial, després de 9 anys amb nosaltres, els alumnes de sisè estan preparats per fer el pas a l’Institut. És en aquest curs on nens i nenes esdevenen nois i noies…És un curs ple d’emocions, de records dels bons moments (que en són molts),

A finals de sisè es realitzen les proves de Competències Bàsiques
Per tal d’assolir un bon nivell de capacitats amb els alumnes, partim d’una avaluació diagnòstica a l’inici de 5è amb la finalitat d’obtenir uns resultats òptims en les proves de competències bàsiques a finals de 6è.