La classe de primer

  • Comencem a treballar amb llibres de text.
  • Treballem el càlcul mental, la suma i la resta.
  • El medi el treballem amb projectes.
  • Fem racons per treballar manipulativament les àrees instrumentals
  • Desenvolupem l’autoestima, socialització, creativitat i l’autonomia personal.