La classe de segon

Continuem treballant amb llibres de text.
És el curs on es consolida la lectura i l’escriptura
Treballem el càlcul mental, la suma i la resta portant-ne.
El medi el treballem amb projectes.
Fem racons per treballar manipulativament les àrees instrumentals
Desenvolupem l’autoestima, socialització, creativitat i l’autonomia personal.