La classe de segon

  • Continuem treballant amb llibres de text.
  • És el curs on es consolida la lectura i l’escriptura
  • Treballem el càlcul mental, la suma i la resta portant-ne.
  • El medi el treballem amb projectes.
  • Fem racons per treballar manipulativament les àrees instrumentals
  • Desenvolupem l’autoestima, socialització, creativitat i l’autonomia personal.