Projectes Interdisciplinaris

Projectes Intersisciplinaris

A tots els cursos, cada any dediquem un espai i un temps concret a treballar un projecte de manera interdisciplinària. Són projectes sobre temes que, gaire bé sempre, trien els propis alumnes, segons els seus interessos.