Ràdio

Projecte de ràdio

Una manera engrescadora de treballar alguns aspectes de la llengua és mitjançant el desenvolupament de programes de ràdio.
Els alumnes de quart, realitzen un projecte on han de preparar, gestionar, narrar i enregistrar diferents programes (entrevistes, notícies, anuncis, contes…)

Els alumnes acaben dominant el llenguatge radiofònic així com la utilització dels diferents aparells emprats.
Mitjançant aquest projecte de treball interdisciplinari pretenem fomentar totes i cadascuna de les competències bàsiques.