Secretaria

Nom de l’administrativa: Assumpta Barber

Telèfon: 938943546

Fax: 938110151

Horari d’atenció:

  • Dilluns a divendres de 09h a 12h30.
  • Tardes: Dimecres de 15h a 16h30
  • Horari d’estiu:

    • Juny i setembre de 9h a 12h30.
    •  

      CAL  AVISAR DE LES ABSÈNCIES DELS ALUMNES