Blog Post Calendari del curs 2014-2015

Calendari del curs 2014-2015
Abr

25

2014

Calendari del curs 2014-2015

El Departament d’Ensenyament ha donat a conèixer el calendari escolar per al curs 2014-2015:
15 de setembre de 2014: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat, als cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, i al curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles.
No més tard del 22 de setembre de 2014: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny; al curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles; als ensenyaments de règim especial, i als ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.
Del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015: vacances de Nadal.
Del 28 de març al 6 d’abril de 2015: vacances de Setmana Santa.
19 de juny de 2015: acaben les classes a tots els centres.
Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local.
Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors als períodes de vacances escolars. S’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar al servei territorial corresponent.
 

Deixa un comentari