Blog Post Eleccions al Consell Escolar 2014

Eleccions al Consell Escolar 2014
Nov

7

2014

Eleccions al Consell Escolar 2014

Com tots ja sabeu, el consell és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i és el nostre deure com a docents i com a progenitors/es que aquesta participació sigui efectiva a la nostra escola, en benefici del millor funcionament del centre i de la coordinació entre tots els estaments que el conformen.
En el nostre consell escolar cal renovar tres membres del sector mestres, dos membres del sector pares i mares (o tutors legals) i un membre del sector de Personal d’Administració i Serveis. Poden ser escollits tots aquells pares, mares, tutors i tutores legals dels alumnes del centre, que exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral.
El procés electoral seguirà el següent calendari:
CALENDARI DEL PROCÉS:
3 de novembre
La Direcció convoca les eleccions. Publicació del cens electoral de cada sector. Es podran presentar reclamacions fins el dilluns 6 de novembre.
3 - 13 de novembre
Presentacio de candidaturas
17 de novembre
Publicació de les candidatures de cada sector.
7 de novembre
Resolució de les reclamacions al cens electoral.
7 de novembre
Finalizació del període per actuar com a supervisor.
10 de novembre - 09h15. Lugar Biblioteca
Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorales dels sectors d’alumnes i de pares i maresde d’alumnes.
11 de novembre
Constitució de les meses electorals de tots els sectors.
25 de novembre de 16h30 a 19h al edifici de Direcció
Eleccions dels representants de pares i mares.
Més informació
Web Família i Escola
Web d’Ensenyament
       

Deixa un comentari