Dijous pel matí, tots els directors i caps d’estudis de les escoles del Garraf vam ser convocats per l’equip tècnic del Departament d’Ensenyament per rebre informació relacionada amb el nou decret sobre el currículum de l’educació primària.

Creiem que pot ser d’interès informar a les famílies que el nou currículum de Primària no planteja canvis formals pel què fa a quantitat d’hores de les àrees ni a canvis en l’organització escolar. Sinó que es centra, sobretot, en aspectes metodològics.

En línies generals, com a comunitat educativa, hem de tenir present que:

L’escola ha de formar ciutadans competents, això vol dir:

– Persones capaces de seleccionar, entre el bagatge acumulat (al llarg dels cursos i sumant tots els continguts)

allò que han d’aplicar per a la resolució d’una nova situació.

– Persones capaces de transferir un determinat contingut adquirit en una matèria a la resolució d’un

problema que se’ls hi plantegi en qualsevol altra situació.

– Persones que hauran d’aprendre al llarg de tota la seva vida

– El mon està canviant vertiginosament i l’escola no n`és aliena.

– L’alumne, més que mai, ha de ser el protagonista del seu aprenentatge.

Des de l’escola, estem creant espais de debat i reflexió per enfocar l’educació del futur.

 

IMG_2895IMG_2898