PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

A finals del curs passat, el consell escolar de la nostra escola va aprovar el nou Projecte Educatiu de centre. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya estableix que tots els centres  vinculats al Departament d’Educació de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres i recull la identitat del centre, explicita els objectius, n’orienta l’activitat i  dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències necessàries per viure una vida plena. 

La nostra escola, com a escola pública, es basa en els principis rectors dels articles 2 i 93 de la Llei d’Educació de Catalunya. A més, té una sèrie de valors i trets que la defineixen i la caracteritzen. La nostra és una escola:

  • On els alumnes són sempre els protagonistes de l’aprenentatge.
  • Que fa del gust per aprendre la seva raó de ser. 
  • Amb una metodologia activa que es troba a la vanguarda de la  innovació pedagògica.
  • Que utilitza permanentment la tecnologia  no només com una eina indispensable sinó com un context en el que hem d’educar. 
  • Que trenca amb l’organització tradicional (tant dels espais, com del temps i com dels agrupaments).
  • Oberta i connectada al món que vol contribuir a millorar la societat. 
  • Inclusiva que respecta els diferents ritmes d’aprenentatge.
  • Que fomenta l’esperit emprenedor i promou la iniciativa i autonomia personal de l’alumnat. 
  • Que promou l’educació integral de l’alumnat potenciant sempre la vessant humana. 
  • Que té cura de totes les persones que hi formen part.

Si voleu llegir amb profunditat el document i conèixer la nostra línia pedagògica aquí teniu l’enllaç:

Enllaç al PEC de l’escola

Nou entorn interactiu d’aprenentatge

Nou entorn interactiu d’aprenentatge

Ninus és un entorn interactiu d’aprenentatge amb el qual podem gaudir de contes, jocs i activitats corporals diverses amb un projector d’alta lluminositat i d’ultra curta distància de tir realitza una gran projecció clarament visible amb llum ambient. A més, una càmera de profunditat captura la posició i les accions que realitzen els nens dins de la projecció.

Es proposa una experiència significativa i vivencial ja que els nens estan immersos en un entorn que reacciona als seus moviments i accions. D’aquesta manera són protagonistes d’un aprenentatge actiu adquirint coneixements i habilitats mitjançant la psicomotricitat.

Es un dispositiu portàtil però que de moment hem ubicat a l’ambient de llum i ombres!! Després de practicar ja estem en condicions d’introduir-lo amb els alumnes de P3 fins a 2n. Durant aquesta setmana aniran passant diferents grups d’alumnes!

LA METODOLOGIA, ELS ESPAIS I LA TECNOLOGIA: TRES PUNTS CLAU EN LA EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

LA METODOLOGIA, ELS ESPAIS I LA TECNOLOGIA: TRES PUNTS CLAU EN LA EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

Com escola tenim molt clar en quin punt ens trobem i quin és el camí que ens queda per fer. Des de fa uns anys, ens vam adonar que el món de l’educació necessitava un canvi, necessitava regenerar-se, apropar-se a la realitat del món actual. Calia repensar l’escola i així ho  vam fer. És per això que en primer lloc, tot l’equip docent va acordar quines eren aquelles capacitats fonamentals que havien d’assolir els i les nostres alumnes en acabar l’etapa obligatòria amb nosaltres. Més enllà d’assolir uns objectius acadèmics (que no es poden deixar mai de banda), vam establir una sèrie de competències que crèiem que s’havien de potenciar des de l’escola; capacitats com saber treballar de manera col·laborativa, desenvolupar el pensament crític, adapatar-se als canvis o aprendre a gaudir d’allò que es fa. Aquestes i altres capacitats  han posat les bases del nostre renovat proje, investigant, compartint, ensenyant… de la mateixa manera, parcelar els aprenentatgescte educatiu. A l’escola Miquel Utrillo basem l’ aprenentatge treballant de manera globalitzada per mitjà tant d’ambients d’aprenentatge com de projectes interdisciplinars.

Tot i que ja hem avançat molt i, avui, podem dir que som una de les escoles públiques de Catalunya que més i millor a integrat la innovació pedagògica, estem convençuts que encara ens queda molt recorregut per fer, perquè el canvi ha de ser  constant.

Considerem que hi ha  tres factors clau que afavoreixen el canvi metodològic: La metodologia emprada, la tecnologia utilitzada i, finalment, l’adequació dels espais.  Són tres puntals indisociables que cal tenir sempre present de manera acurada.

LA METODOLOGIA EMPRADA:

El temps en què l’alumnat arribava a classe i es dedicava simplement a escoltar les explicacions del mestre o a seguir al peu de la lletra el que dèia el llibre de text s’ha acabat, està obsolet. Avui en dia, la ciència ens ha demostrat que els alumnes aprenen fent, fragmentar-los en assignatures aïllades no fomenta que aquests aprenentatges siguin reals, vivencials, descontextualitzats.

És per això que a l’escola treballem de manera gl   obalitzada. Els més petits de l’escola, de P3 a 1r, treballen mitjançant ambients de lliure circulació on se’ls garanteix infinitat de propostes que fomenten el seu desenvolupament i on es potencia que escullin el seu propi camí d’adquisició de coneixement.

A primària, a l’escola es treballa per projectes que s’adapten a les necessitats, gustos i potencialitats dels alumnes. Alguns projectes són proposats pels propis alumnes i d’altres estan dissenyats pels mestres que fan de guia. Perquè el paper del mestre al segle XXI ha de ser fer de guia, d’acompanyant de l’alumne/a en el seu procés de desenvolupament educatiu.

A les aules de 5è i 6è, treballem amb els dos grups del nivell junts; és a dir, tenim una sola aula amb 50 alumnes i tres mestres de manera permanent. En conseqüència, la càrrega de classe magistral ha quedat relegada a moments molt puntuals per donar pas a la potenciació del treball cooperatiu. Basem l’aprenentatge en Projectes Guiats amb una durada aproximada d’un mes. A cada projecte, els alumnes tenen un repte a aconseguir (el disseny d’una campanya publicitària, l’enregistrament d’un vídeo, la creació d’un programa de ràdio …) i per aconseguir-ho, han de completar diferents tasques (algunes individuals i altres en grups de 4 alumnes) que impliquen l’adquisició de diferents competències. No tenim assignatures ni horari fix, cada alumne posseeix una Tablet i, permanentment, fem servir tot l’entorn de G-suite for Education.

LA TECNOLOGIA UTILITZADA:

Si vivim al segle XXI, no podem donar l’esquena a la tecnologia. Les feines han canviat (i més que canviaran), les comunicacions entre les persones també, i les fonts de coneixement han augmentat de manera exponencial. Si el 90% de les persones disposen d’un dispositiu mòbil per estar connectats al món, per què hauríem de negar aquesta possibilitat als alumnes?

Com ja hem dit, a l’escola, des de fa anys apostem per les noves tecnologies. Tenim totes les aules digitalitzades, disposem d’un gran banc de tabletsper als més petits i un projecte d’1×1 de tablets a partir de 4t de primària (cada alumne el seu propi dispositiu). A més, des de fa dos anys hem adquirit una impressora 3D i robots educatius que anem integrant a les aules de manera gradual. Utilitzem tots els serveis de la plataforma de Google G-Suite for education que ens facilita la gestió i comunicació de coneixement.

L’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS:

La tercera peça fonamental per a facilitar el canvi metodològic és l’adequació dels espais. Si bé és la que ens està costant més, pensem que cal dedicar esforços en aquest sentit. Les classes tancades entre quatre parets han deixat de tenir sentit i ara, passejant per l’escola, no és difícil trobar grups d’alumnes ajeguts als passadissos, a la sala de mestres, en sales desocupades o fins i tot al pati, treballant aspectes concrets relacionats amb els seu projecte. Si el que volem és potenciar el treball en grup de manera flexible, tenir el mobiliari adequat és un factor molt important.  

A dia d’avui, hem aconseguit adequar els espais de P3 a 1r amb mobiliari d’estil nòrdic i càlid seguint un model  que afavoreix el treball mitjançant ambients.

A las segona planta però, on es troben les aules de 2n a 6è volem donar un aire més fresc, més lluminós i més diafan. La metodologia de treball és diferent i les necessitats en quant a mobiliari també ho són.

Els cursos de 5è i 6è de primària ja disposen del mobiliari adequat. És en aquests cursos on treballem amb classes de 50 alumnes i 3 mestres de manera permanent. Però el que ara volem, és reformar els espais de 2n, 3r i 4t.UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

UN CURRÍCULUM COMPETENCIAL PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Dijous pel matí, tots els directors i caps d’estudis de les escoles del Garraf vam ser convocats per l’equip tècnic del Departament d’Ensenyament per rebre informació relacionada amb el nou decret sobre el currículum de l’educació primària.

Creiem que pot ser d’interès informar a les famílies que el nou currículum de Primària no planteja canvis formals pel què fa a quantitat d’hores de les àrees ni a canvis en l’organització escolar. Sinó que es centra, sobretot, en aspectes metodològics.

En línies generals, com a comunitat educativa, hem de tenir present que:

L’escola ha de formar ciutadans competents, això vol dir:

– Persones capaces de seleccionar, entre el bagatge acumulat (al llarg dels cursos i sumant tots els continguts)

allò que han d’aplicar per a la resolució d’una nova situació.

– Persones capaces de transferir un determinat contingut adquirit en una matèria a la resolució d’un

problema que se’ls hi plantegi en qualsevol altra situació.

– Persones que hauran d’aprendre al llarg de tota la seva vida

– El mon està canviant vertiginosament i l’escola no n`és aliena.

– L’alumne, més que mai, ha de ser el protagonista del seu aprenentatge.

Des de l’escola, estem creant espais de debat i reflexió per enfocar l’educació del futur.

 

IMG_2895IMG_2898

Engegat el Projecte de tablets 1×1

Engegat el Projecte de tablets 1×1

Aquesta setmana, els alumnes de cinquè han començat a utilitzar les tauletes digitals que van adquirir a principis de curs. Cadascun dels alumnes ha hagut de signar un contracte d’ús en presència dels seus pares i d’algun membre de l’equip directiu. Aquest acte, s’ha fet per conscienciar-los de la importància del projecte i per mostrar la confiança que l’escola té en ells.

Ara, amb tots els contractes signats, ha arribat el moment d’utilitzar les tauletes a l’aula. La tauleta digital és una eina que els acompanyarà durant tot el cicle superior. Una eina que estem segurs que els farà molt servei i els ajudarà en el seu procés educatiu.

Entre altres aspectes, amb la tauleta digital  podran consultar la Plataforma Digital amb la que fan part d’algunes assignatures. També aprendran gestionar-se el temps així com a navegar de forma segura i eficient per Internet. Crearan blogs, es descarregaran i utilitzaran diverses aplicacions educatives i, evidentment, també aprendran mitjançant el joc.

Estem convençuts que aquest projecte 1×1 de tauletes serà un èxit.

307f8d0fa9f9357133a74d212a75662a

 

Comencem a fer funcionar l’estudi de ràdio

Comencem a fer funcionar l’estudi de ràdio

Tal i com ja us hem anat explicant, aquest any hem muntat un estudi de ràdio en una de les aules. L’escola ha comprat diversos micròfons, auriculars i  els cables necessaris per a la instal·lació; també s’ha comprat i adaptat una taula de fusta des d’on s’emetran les notícies.

Per aquest projecte, comptem amb el suport de Ràdio Maricel que, a part d’emetre programes elaborats pels nostres alumnes,  ens ha cedit la taula de mescles per a poder fer les gravacions. També comptem amb la col·laboració del tècnic de so  Jordi López que s’ha encarregat de fer tot el muntatge i ens ajudarà en molts altres aspectes organitzatius.

El Projecte de ràdio tindrà el seu desenvolupament principal en el curs de 4t (on els alumnes coneixen tot allò que envolta el món radiofònic,  aprenen a enregistrar diferents formats de programes i també  a utilitzar els diferents aparells),  però des de l’escola pretenem utilitzar l’estudi en molts altres cursos per treballar aspectes de llengua.

Us recordem que cada divendres, al voltant de les 11h, Ràdio Maricel emet les notícies de l’escola explicades pels propis alumnes i que, properament, l’escola disposarà d’un espai horari mensual a l’emissora del poble.

Podeu seguir-nos al blog: www.radiomiquelutrillo.blogspot.com