PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

A finals del curs passat, el consell escolar de la nostra escola va aprovar el nou Projecte Educatiu de centre. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya estableix que tots els centres  vinculats al Departament d’Educació de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres i recull la identitat del centre, explicita els objectius, n’orienta l’activitat i  dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències necessàries per viure una vida plena. 

La nostra escola, com a escola pública, es basa en els principis rectors dels articles 2 i 93 de la Llei d’Educació de Catalunya. A més, té una sèrie de valors i trets que la defineixen i la caracteritzen. La nostra és una escola:

  • On els alumnes són sempre els protagonistes de l’aprenentatge.
  • Que fa del gust per aprendre la seva raó de ser. 
  • Amb una metodologia activa que es troba a la vanguarda de la  innovació pedagògica.
  • Que utilitza permanentment la tecnologia  no només com una eina indispensable sinó com un context en el que hem d’educar. 
  • Que trenca amb l’organització tradicional (tant dels espais, com del temps i com dels agrupaments).
  • Oberta i connectada al món que vol contribuir a millorar la societat. 
  • Inclusiva que respecta els diferents ritmes d’aprenentatge.
  • Que fomenta l’esperit emprenedor i promou la iniciativa i autonomia personal de l’alumnat. 
  • Que promou l’educació integral de l’alumnat potenciant sempre la vessant humana. 
  • Que té cura de totes les persones que hi formen part.

Si voleu llegir amb profunditat el document i conèixer la nostra línia pedagògica aquí teniu l’enllaç:

Enllaç al PEC de l’escola

L’Escola Miquel Utrillo opta al Reconeixement d’Escola Innovadora

L’Escola Miquel Utrillo opta al Reconeixement d’Escola Innovadora

El departament és coneixedor que en els últims cinc anys a Catalunya s’han dut a terme moltes experiències al territori i s’ha treballat intensament per assolir la millora de la qualitat dels serveis oferts a l’alumnat i a les seves famílies. Hi ha centres com el nostre que hem canviat les metodologies d’aula, l’organització escolar i que estem generant noves oportunitats.
d’aprenentatges per això que el departament d’Educació de la Generalitat ha obert una convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius per promoure i certificar els projectes impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema.
La nostra Escola ha participat en aquesta convocatòria on es demanava una memòria del projecte i especialment es requeria que les experiències educatives de l’Escola tinguessin un impacte positiu en l’alumnat i l’Escola.
Estem molt satisfets d’haver superat aquesta fase i desitgem poder-vos comunicar breument que disposem del segell d’Escola Innovadora reconegut pel departament d’Ensenyament!!!!

L’Escola Miquel Utrillo opta al Reconeixement d’Escola Innovadora

Nova plataforma Escola Nova 21

Vivim en una societat canviant que ha transformat i accelerat radicalment les necessitats i modalitats d’aprenentatge tradicionals al món.El model d’ensenyament transmissor, unilateral, s’ha demostrat que no condueix a un aprenentatge significatiu. Quines són les competències que necessitararan els nostres alumnes es el gran repte que l’Escola Miquel Utrillo innovarà acompanyada i assessorada per la nova plataforma escola nova 21Portem ja temps fent aquest viatge introduint noves tecnologies i noves propostes que son fruit de la reflexió d’un gran equip de mestres. Quan ets pare primerenc dubtes de tot i pateixes per tot.


Projecte Pati 14

Projecte Pati 14

La nostra escola ha estat seleccionada per la Fundació Johan Cruyff per adherir-se al projecte Pati 14

El principal objectiu de la Fundació i del projecte Pati 14 és aconseguir la promoció de l’esport en els barris i en les escoles. Aquest projecte millora els patis amb pintures que simulen diferents ambients esportius, per motivar i incentivar als nens i nenes la pràctica de l’esport.
Les 14 Regles esportives d’en Johan Cruyff presents en el Pati 14 treballen els valors de respecte mutuu, la salut, el joc en equip, el desenvolupament personal i la integració, que son valors fonamentals en la nostra societat.
Dins d’aquest programa de la Fundació Johan Cruyff a Barcelona hi col·laboren: la Fundació FCBarcelona i l’Obra Social “la Caixa”.

Jugar o fer deures aquesta és la qüestió

Jugar o fer deures aquesta és la qüestió

Recentment a La Vanguardia es va publicar aquest interessant article sobre els deures, “Dedicar més de 4h setmanals als deures és inútil”. Els deures és un tema força controvertit a casa nostra, però una vegada més les dades apunten cap a la poca correlació entre deures i aprenentatges. És clar que des del punt de vista de l’escola els deures són una molt bona eina per donar més continuïtat al treball escolar. Però des d’una concepció educativa més holística, que contempla que l’alumne creix a partir de la suma de múltiples experiències més enllà de les estrictament acadèmiques, desenvoupar-se personalment implica tenir temps per poder conreuar l’experimentació, l’enginy, el joc o la creativitat.

El temps és un bé escàs a la nostra societat. Sovint els adults en som els més privats i de retruc els nostres fills i filles s’hi veuen arrossegats. La necessitat de tenir espais oberts, no dirigits, és una font infinita d’aprenentatges que hem de promoure. I és clar que l’escola pot contribuir-hi. Possiblement els deures han de continuar essent presents a l’escola però si més no cal contribuir a generar espais de treball que portin als alumnes a fer-se preguntes, investigar, experimentar o a voler saber més deixant de banda deures anacrònics repetitius que poden fins i tot provocar la desmotivació dels que els han de fer.

I en la mesura del possible els deures han de deixar espais notables al joc. Tal com recull Peter Gray, en aquest TED que em va fer arribar el meu company “The decline of play”, el joc és un espai fonalmental de desenvolupament dels infants. Jugant és on realment els infants aprenen a controlar la seva vida, és el lloc on aprenen a resoldre els seus conflictes, on són feliços, on aprenen a relacionar-se amb els altres, on aprenen a practicar l’ampatia i superar el narcisisme. Per descomptat el joc per definició és creatiu i innovador. Els deures i moltes vegades la mateixa escola no té prou capacitat per generar els rang d’aprenentatges intrínsecs al joc. Tal com diu Peter Grau pot ser sí que els nostres infants estan perdent l’oportunitat de jugar. No estic segur que sigui així per sí que crec que l’escola ha de posar els màxims mecanismes per incloure el joc a les seves programacions i ha de garantir que els seus alumnes gaudeixin d’espais el més rics possibles per exericir el dret i deure de jugar dels infants.

Us recomano tan l’article de La Vanguardia com el TED d’en Peter Gray per reflexionar sobre el paper dels deures i el joc en la vida dels nostres infants.

Per què no ho fem al revés? A “INFORMACIONS PEDAGÒGIQUES”
La utilitat dels deuresA “INFORMACIONS PEDAGÒGIQUES
Utilitzar Google als exàmens, ¿futur o relliscada?A “ARTICLES INTERESSANTS