A finals del curs passat, el consell escolar de la nostra escola va aprovar el nou Projecte Educatiu de centre. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya estableix que tots els centres  vinculats al Departament d’Educació de Catalunya han de disposar de Projecte Educatiu.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres i recull la identitat del centre, explicita els objectius, n’orienta l’activitat i  dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències necessàries per viure una vida plena. 

La nostra escola, com a escola pública, es basa en els principis rectors dels articles 2 i 93 de la Llei d’Educació de Catalunya. A més, té una sèrie de valors i trets que la defineixen i la caracteritzen. La nostra és una escola:

  • On els alumnes són sempre els protagonistes de l’aprenentatge.
  • Que fa del gust per aprendre la seva raó de ser. 
  • Amb una metodologia activa que es troba a la vanguarda de la  innovació pedagògica.
  • Que utilitza permanentment la tecnologia  no només com una eina indispensable sinó com un context en el que hem d’educar. 
  • Que trenca amb l’organització tradicional (tant dels espais, com del temps i com dels agrupaments).
  • Oberta i connectada al món que vol contribuir a millorar la societat. 
  • Inclusiva que respecta els diferents ritmes d’aprenentatge.
  • Que fomenta l’esperit emprenedor i promou la iniciativa i autonomia personal de l’alumnat. 
  • Que promou l’educació integral de l’alumnat potenciant sempre la vessant humana. 
  • Que té cura de totes les persones que hi formen part.

Si voleu llegir amb profunditat el document i conèixer la nostra línia pedagògica aquí teniu l’enllaç:

Enllaç al PEC de l’escola