Nou entorn interactiu d’aprenentatge

Nou entorn interactiu d’aprenentatge

Ninus és un entorn interactiu d’aprenentatge amb el qual podem gaudir de contes, jocs i activitats corporals diverses amb un projector d’alta lluminositat i d’ultra curta distància de tir realitza una gran projecció clarament visible amb llum ambient. A més, una càmera de profunditat captura la posició i les accions que realitzen els nens dins de la projecció.

Es proposa una experiència significativa i vivencial ja que els nens estan immersos en un entorn que reacciona als seus moviments i accions. D’aquesta manera són protagonistes d’un aprenentatge actiu adquirint coneixements i habilitats mitjançant la psicomotricitat.

Es un dispositiu portàtil però que de moment hem ubicat a l’ambient de llum i ombres!! Després de practicar ja estem en condicions d’introduir-lo amb els alumnes de P3 fins a 2n. Durant aquesta setmana aniran passant diferents grups d’alumnes!

LLISTA DE MATERIAL CICLE DELS GRANS  (4r,5e i 6e) CURS 2018-2019

LLISTA DE MATERIAL CICLE DELS GRANS (4r,5e i 6e) CURS 2018-2019

A més a més dels llibres de text, tauletes i de l’agenda escolar…

LLIBRETES:

2 llibretes quadrícula 5×5 mm amb espiral (blava per a matemàtiques i verda per a projectes).

1 llibreta de ratlles amples amb espiralgroga per a català/castellà.

1 llibreta taronja per Anglès( només pels alumnes de 4t. A 5è i 6è aprofitaran la llibreta d’anys anteriors)

* Totes les llibretes han de ser amb tapes dures 

 

CARPETES:

1 carpeta de gomes amb bossa.

UN ESTOIG AMB:

1 bolígraf vermell, 1 bolígraf blau i 1 negre.

1 llapis (núm.:2), 1 goma, 1 maquineta

SALUTACIONS I BON ESTIU!

LLISTA DE MATERIAL DELS MITJANS (1r,2n i 3r) CURS 2018-2019

LLISTA DE MATERIAL DELS MITJANS (1r,2n i 3r) CURS 2018-2019

ELS ALUMNES HAN DE PORTAR UNA MOTXILLA SENSE RODES, ON CÀPIGA LA LLIBRETA.

A més a més dels quaderns de mates, anglès, català i castellà, el banc de tauletes i de l’agenda escolar que ja se’ls hi donarà a l’escola.

CAL PORTAR:

MATERIAL PER A PRIMER:
*1 Quadern d’espiral de pauta Montessori.

MATERIAL PER A SEGON:
*1 Quadern d’espiral de quadrícula de 8×8.

MATERIAL PER A TERCER:
*1 Quadern d’espiral de dues ratlles de tapa groga (català, castellà i anglès).
*1 Quadern d’espiral de fulls en blanc amb la tapa vermella.
*2 Quaderns d’espiral de quadrícula de 6×6. Una de tapa blava (matemàtiques) i l’altra de tapa verda (projectes i anglès).

TOTS ELS QUADERNS D’ESPIRAL HAN DE SER AMB ESPIRAL, MIDA FOLI, AMB MARGE I DE TAPA DURA.
PRIMER PASSA UN QUADERN DE RATLLES PER A SEGON.
A TERCER ES PODEN APROFITAR LES DE SEGON. 

MATERIAL PER A PRIMER I SEGON:
-1 llapis.
-1 maquineta.
-1 goma tova.
-1 estoig.

MATERIAL PER A TERCER:
-1 llapis.
-1 maquineta.
-1 goma tova.
-1 bolígraf blau.
-1 bolígraf verd.
-1 punta fina negre.
-1 estoig.

NO ES NECESSITEN correctors ni marcadors fluorescents.

SALUTACIONS I BON ESTIU!

LA METODOLOGIA, ELS ESPAIS I LA TECNOLOGIA: TRES PUNTS CLAU EN LA EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

LA METODOLOGIA, ELS ESPAIS I LA TECNOLOGIA: TRES PUNTS CLAU EN LA EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

Com escola tenim molt clar en quin punt ens trobem i quin és el camí que ens queda per fer. Des de fa uns anys, ens vam adonar que el món de l’educació necessitava un canvi, necessitava regenerar-se, apropar-se a la realitat del món actual. Calia repensar l’escola i així ho  vam fer. És per això que en primer lloc, tot l’equip docent va acordar quines eren aquelles capacitats fonamentals que havien d’assolir els i les nostres alumnes en acabar l’etapa obligatòria amb nosaltres. Més enllà d’assolir uns objectius acadèmics (que no es poden deixar mai de banda), vam establir una sèrie de competències que crèiem que s’havien de potenciar des de l’escola; capacitats com saber treballar de manera col·laborativa, desenvolupar el pensament crític, adapatar-se als canvis o aprendre a gaudir d’allò que es fa. Aquestes i altres capacitats  han posat les bases del nostre renovat proje, investigant, compartint, ensenyant… de la mateixa manera, parcelar els aprenentatgescte educatiu. A l’escola Miquel Utrillo basem l’ aprenentatge treballant de manera globalitzada per mitjà tant d’ambients d’aprenentatge com de projectes interdisciplinars.

Tot i que ja hem avançat molt i, avui, podem dir que som una de les escoles públiques de Catalunya que més i millor a integrat la innovació pedagògica, estem convençuts que encara ens queda molt recorregut per fer, perquè el canvi ha de ser  constant.

Considerem que hi ha  tres factors clau que afavoreixen el canvi metodològic: La metodologia emprada, la tecnologia utilitzada i, finalment, l’adequació dels espais.  Són tres puntals indisociables que cal tenir sempre present de manera acurada.

LA METODOLOGIA EMPRADA:

El temps en què l’alumnat arribava a classe i es dedicava simplement a escoltar les explicacions del mestre o a seguir al peu de la lletra el que dèia el llibre de text s’ha acabat, està obsolet. Avui en dia, la ciència ens ha demostrat que els alumnes aprenen fent, fragmentar-los en assignatures aïllades no fomenta que aquests aprenentatges siguin reals, vivencials, descontextualitzats.

És per això que a l’escola treballem de manera gl   obalitzada. Els més petits de l’escola, de P3 a 1r, treballen mitjançant ambients de lliure circulació on se’ls garanteix infinitat de propostes que fomenten el seu desenvolupament i on es potencia que escullin el seu propi camí d’adquisició de coneixement.

A primària, a l’escola es treballa per projectes que s’adapten a les necessitats, gustos i potencialitats dels alumnes. Alguns projectes són proposats pels propis alumnes i d’altres estan dissenyats pels mestres que fan de guia. Perquè el paper del mestre al segle XXI ha de ser fer de guia, d’acompanyant de l’alumne/a en el seu procés de desenvolupament educatiu.

A les aules de 5è i 6è, treballem amb els dos grups del nivell junts; és a dir, tenim una sola aula amb 50 alumnes i tres mestres de manera permanent. En conseqüència, la càrrega de classe magistral ha quedat relegada a moments molt puntuals per donar pas a la potenciació del treball cooperatiu. Basem l’aprenentatge en Projectes Guiats amb una durada aproximada d’un mes. A cada projecte, els alumnes tenen un repte a aconseguir (el disseny d’una campanya publicitària, l’enregistrament d’un vídeo, la creació d’un programa de ràdio …) i per aconseguir-ho, han de completar diferents tasques (algunes individuals i altres en grups de 4 alumnes) que impliquen l’adquisició de diferents competències. No tenim assignatures ni horari fix, cada alumne posseeix una Tablet i, permanentment, fem servir tot l’entorn de G-suite for Education.

LA TECNOLOGIA UTILITZADA:

Si vivim al segle XXI, no podem donar l’esquena a la tecnologia. Les feines han canviat (i més que canviaran), les comunicacions entre les persones també, i les fonts de coneixement han augmentat de manera exponencial. Si el 90% de les persones disposen d’un dispositiu mòbil per estar connectats al món, per què hauríem de negar aquesta possibilitat als alumnes?

Com ja hem dit, a l’escola, des de fa anys apostem per les noves tecnologies. Tenim totes les aules digitalitzades, disposem d’un gran banc de tabletsper als més petits i un projecte d’1×1 de tablets a partir de 4t de primària (cada alumne el seu propi dispositiu). A més, des de fa dos anys hem adquirit una impressora 3D i robots educatius que anem integrant a les aules de manera gradual. Utilitzem tots els serveis de la plataforma de Google G-Suite for education que ens facilita la gestió i comunicació de coneixement.

L’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS:

La tercera peça fonamental per a facilitar el canvi metodològic és l’adequació dels espais. Si bé és la que ens està costant més, pensem que cal dedicar esforços en aquest sentit. Les classes tancades entre quatre parets han deixat de tenir sentit i ara, passejant per l’escola, no és difícil trobar grups d’alumnes ajeguts als passadissos, a la sala de mestres, en sales desocupades o fins i tot al pati, treballant aspectes concrets relacionats amb els seu projecte. Si el que volem és potenciar el treball en grup de manera flexible, tenir el mobiliari adequat és un factor molt important.  

A dia d’avui, hem aconseguit adequar els espais de P3 a 1r amb mobiliari d’estil nòrdic i càlid seguint un model  que afavoreix el treball mitjançant ambients.

A las segona planta però, on es troben les aules de 2n a 6è volem donar un aire més fresc, més lluminós i més diafan. La metodologia de treball és diferent i les necessitats en quant a mobiliari també ho són.

Els cursos de 5è i 6è de primària ja disposen del mobiliari adequat. És en aquests cursos on treballem amb classes de 50 alumnes i 3 mestres de manera permanent. Però el que ara volem, és reformar els espais de 2n, 3r i 4t.Les reunions d’inici de curs, el primer contacte Familia-Escola

Les reunions d’inici de curs, el primer contacte Familia-Escola

Comença un nou curs escolar i és molt important que, des del primer dia, família i escola caminem en la mateixa direcció.
El diàleg i col·laboració entre pares i mestres ha de ser permanent i cal que funcionem com un equip.
La reunió d’inici de curs és la primera ocasió que tenim per reunir-nos i és molt important poder fer un bon primer contacte i establir un clima de col·laboració entre tots.
Aquest curs i per primer cop hem plantejat les reunions de diferent manera.
Per una banda i en diferents horaris (per tal que pugueu escollir) l’equip Directiu us convoca a la presentació de les novetats del curs , una breu explicació dels aspectes metodològics que estem implantant i en acabar farem una visita per les aules dels vostres fills /es.
També hem previst que si hi ha un bon nombre de famílies que ens demanen aquesta reunió en un altre horari la poguem fer.

Les reunions amb els tutors es faran la setmana següent i es faran directament a les aules.
En aquestes reunions coneixereu els tutors/es dels vostres fills/es, us explicaran aspectes concrets de com aprendran els vostres fills/es , com s’avaluaran etc.
També coneixereu les activitats i sortides que realitzaran, així com les normes bàsiques del curs.
Aquest curs i també com a novetat, us demanem les vostres aportacions per millorar i apropar les informacions als vostres interessos i per tant us demanem que ens anoteu coses que us interessi saber al núvol que trobareu a l’entrada dels edificis d’infantil i primària, per conèixer tant per part de l’equip Directiu com per part de l’equip de Mestres les vostres inquietuts.
Valorem molt positivament que assistiu a aquestes reunions ja que la vostra imnplicació és fonamental per treballar conjuntament en l’educació dels fills/es.

Avui han començat a treballar per ambients

Avui han començat a treballar per ambients

Hem iniciat el treball per ambients i ens agradaria explicar-vos l’essència d’aquesta metodologia.

Què són els ambients

Els ambients són uns espais distribuïts per temàtiques. El criteri metodològic d’aquesta proposta és globalitzador ja que es parteix de la realitat propera dels nens/es i s’interrelacionen els continguts de les diferents àrees curriculars. Es proposen diferents situacions i propostes d’aprenentatge i són ells qui decideixen on i quan volen portar-les a terme.

Amb els ambients pretenem

 • Que el nen/a sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Que potenciïn la creativitat i la imaginació.
 • Que afavoreixin una intensa activitat per part del nen/a: a nivell físic, mental i interactiu.
 • Un enfocament constructivista del procés d’ensenyament/aprenentatge en que la funcionalitat i la significativitat presideix als aprenentatges: l’aprenentatge de l’infant és significatiu quan constitueix un procés, que implica un canvi.
 • Que es tinguin present l’atenció a la diversitat.
 • Que els aprenentatges tinguin relació amb la vida real.
 • Que connectin amb els interessos de l’alumnat.
 • Que s’ofereixin les condicions que possibilitin una varietat i la repetició de les experiències.
 • Que potenciï la interacció entre iguals, grans i petits del mateix cicle atenent els diferents nivells de maduració individual.
 • Que possibiliti un clima d’escola acollidor, optimista, alegre i interessant pels nens/es, mestres i famílies.

organització: funcionament i horaris

Els Ambients estan distribuïts a les classes de P.3 i P.4 i al vestíbul d’aquestes classes.
Tenim un ambient a cada classe distribuïts de la següent manera:

CURS AMBIENT
P.3A NATURA
P.3B LA CASETA
P.4A ART
P.4B CONSTRUCCIONS

Els quatre ambients es veuran reforçats amb l’ús de les tauletes digitals

 • P.3 farà Ambients per la tarda de dilluns a dijous. Podran circular per on vulguin dels Ambients de NATURA i LA CASETA , exterior i vestíbul.
 • P.4 farà Ambients pel matí de dilluns a dijous. Podran circular per on vulguin dels Ambients d’ART i CONSTRUCCIONS I vestíbul.
 • Els divendres pel matí els nens i nenes de p.3 i P.4 faran ambients junts i per tant podran circular pels 4 Ambients i pels vestíbuls. Interaccionaran junts, aprendran i descobriran junts.

 

“Caminar, recórrer, circular, transitar,…,té a veure amb créixer, amb construir-nos, amb aprendre junts, amb actituds de millora i superació, amb donar continuïtat, amb acollir, amb escoltar…”

 

Nova plataforma Escola Nova 21

Nova plataforma Escola Nova 21

Vivim en una societat canviant que ha transformat i accelerat radicalment les necessitats i modalitats d’aprenentatge tradicionals al món.El model d’ensenyament transmissor, unilateral, s’ha demostrat que no condueix a un aprenentatge significatiu. Quines són les competències que necessitararan els nostres alumnes es el gran repte que l’Escola Miquel Utrillo innovarà acompanyada i assessorada per la nova plataforma escola nova 21Portem ja temps fent aquest viatge introduint noves tecnologies i noves propostes que son fruit de la reflexió d’un gran equip de mestres. Quan ets pare primerenc dubtes de tot i pateixes per tot.


L’Escola Miquel Utrillo ha inaugurat el projecte Pati 14

L’Escola Miquel Utrillo ha inaugurat el projecte Pati 14

La iniciativa, de la Fundació Cruyff, l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació FC Barcelona, contempla la remodelació de zones d’esbarjo per fomentar l’esport i els hàbits saludables i promoure valors entre els infants i els joves.

La Fundació Cruyff, la Fundació FC Barcelona i la Fundació Bancària ”la Caixa”, han presentat avui a l’escola Miquel Utrillo de Sitges el projecte Pati 14. El projecte preveu la millora dels patis d’escola catalans amb l’objectiu de fomentar l’activitat física i els hàbits saludables des de l’esport.

projecte-pati-141

L’acte ha tingut lloc a l’escola Miquel Utrillo de Sitges, un dels deu centres catalans on es desenvolupa la iniciativa, que s’emmarca en el projecte Pati 14 de la Fundació Cruyff. El projecte Pati 14 se centra en la millora de l’espai esportiu de l’escola mitjançant pintures i dibuixos que han seleccionat els propis infants, així com material esportiu addicional, que permet promoure l’activitat física i l’esport per prevenir el sedentarisme i l’obesitat infantil i fomentar els hàbits saludables. La porteria de paret, el cercle de creativitat i la pista d’atletisme són algunes de les opcions que s’ofereixen a les escoles.

 

projecte-pati-143

L’acte de presentació ha comptat amb la presència del regidor d’Ensenyament i Esports de l’Ajuntament de Sitges, Eduard Terrado; Josep Maldonado, patró de la Fundació FC Barcelona; Xavier Bertolín, director de l’Àrea Comercial i Educativa de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Xavier García, director del Centre d’Institucions Territorial Barcelona CaixaBank; i Susila Cruyff, presidenta de la Fundació Cruyff. El regidor d’Ensenyament, Eduard Terrado, ha felicitat l’escola per la iniciativa i ha desitjat que “aquest sigui l’inici de moltes activitats i projectes que es puguin fer conjuntament amb la Fundació Cruyff, la Fundació FC Barcelona i la Fundació Bancària ”la Caixa””.

 

projecte-pati-144